Nhận định và phân tích đề tham khảo tổ hợp KHTN thi tốt nghiệp THPT 2021

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO  BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

  1. Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức

Mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút/môn và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố.

Trong đó, cấu trúc đề thi phần lớn thuộc chương trình lớp 12 (chiếm khoảng 90% số câu hỏi), đề thi không xuất hiện các nội dung thuộc nội dung điều chỉnh dạy học theo công văn 3280/BGDĐT-GDTrH. Đặc biệt, với môn Vật lí, nội dung phần học kỳ II của chương trình Vật lí lớp 11 – phần thuộc nội dung tinh giản của công văn 1113/BGDĐT-GDTrH tháng 3/2020 không xuất hiện trong đề tham khảo 2021.

  1. Về độ khó của các bài thi thành phần

75% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 25% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. Nhận định cụ về những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao của từng môn như sau:

Môn Vật lí:

Nhận định cấu trúc môn Vật lí (Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2021)

Phần kiến thức dưới 7 điểm (30/40 câu): Phần này bao gồm 4 câu thuộc chương trình Vật lí lớp 11 và 26 câu hỏi phủ đều 7 chuyên đề của chương trình Vật lí 12. Nội dung các câu hỏi thuộc chương trình Vật lí 11 chủ yếu thuộc chương trình học kì I, và đầu học kì II, không có câu hỏi liên quan đến các nội dung kiến thức đã được tinh giản trong công văn tinh giản 1113/BGDĐT-GDTrH phần học kì II năm học 2019-2020. Đặc biệt có 1 câu hỏi thuộc chuyên đề Dòng điện trong các môi trường, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018 (chương trình lớp 11 được đưa vào đề thi) có câu hỏi trong thuộc chuyên đề này.

Phần kiến thức trên 7 điểm (10/40 câu): Phần này không có câu hỏi thuộc chương trình Vật lí lớp 11, không có câu hỏi thuộc nội dung chuyên đề Vật lí hạt nhân của chương trình Vật lí 12. Các câu hỏi khó của đề thi vẫn rơi vào các chuyên đề quen thuộc trong chương trình Vật lí 12 là: Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm, Điện xoay chiều và Sóng ánh sáng. Số lượng câu khó thuộc các chuyên đề cụ thể như sau: 1 câu khó về đồ thị lực đàn hồi và lực kéo về trong dao động cuả con lắc lò xo (Dao động cơ), 1 câu về khoảng cách khi có sóng dừng (Sóng cơ và sóng âm), 1 câu hỏi khó về công suất trong mạch điện xoay chiều R,L,C có chứa hộp đen (điện xoay chiều), 1 câu hỏi khó về xác định số vân sáng trong giao thoa hai ánh sáng đơn sắc (sóng ánh sáng).

Môn Hóa học:

Chuyên đề
Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức
Tổng
Lý thuyết Bài tập Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
LỚP 11
1. Cacbon – Silic 1 1 1
2. Nito-Photpho 2 1 1 2
3. Hidrocacbon 1 1 1
LỚP 12
1. Đại cương về kim loại 5 5 5
2. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất 4 4 4 2 1 1 8
3. Sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất 2 1 2 1 3
4. Tổng hợp hoá học vô cơ 2 1 1 2
5. Este, lipit 3 2 1 1 3 1 6
6. Amin, amino axit, protein 2 2 2 1 1 4
7. Cacbohidrat 2 1 2 1 3
8. Polime, vật liệu polime 2 1 1 2
9. Tổng hợp nội dung hoá học hữu cơ 3 1 1 1 1 3
Tổng (câu) 29 11 20 9 7 4 40
  • Phần kiến thức dưới 7 điểm (30/40 câu): 4 câu thuộc chương trình Hóa học lớp 11 đều nằm ở cấp độ Nhận biết – Thông hiểu, 26 câu còn lại phủ đều các chuyên đề của Hóa học lớp 12.

Phần kiến thức trên 7 điểm (10/40 câu): Các câu hỏi Vận dụng – Vận dụng cao chỉ thuộc chương trình Hóa học lớp 12, độ khóa tương đương đề tốt nghiệp THPT 2020. Đặc biệt, các câu hỏi thuộc phần kiến thức này không còn chứa dạng bài về Al3+ với ion OH- tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong OH- dư, hoặc các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion AlO2- với ion H+ tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong H+dư, điều này phù hợp theo đúng tinh thần của công văn 3280/BGDĐT-GDTrH về điều chỉnh nội dung dạy học ngày 27/08/2020.

Đề chỉ có 4 câu hỏi ở mức độ Vận dụng cao thuộc các chương Tổng hợp hóa vô cơ, este lipit, kim loại kiềm-kiềm thổ-nhôm. Các câu hỏi này giúp đề thi phân hóa tốt hơn, đáp ứng mục tiêu tuyển sinh đại học.

Môn Sinh học:

Nhận định cấu trúc đề tham khảo môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2021

– Phần kiến thức dưới 7 điểm (30/40 câu) thuộc mức độ Nhận biết – Thông hiểu, trong đó 4 câu thuộc chương trình Sinh học 11 đều nằm ở cấp độ này. Các câu còn lại phủ đều các chuyên đề của Sinh học lớp 12 (trừ chuyên đề Di truyền người)

– Phần kiến thức trên 7 điểm (chiếm 10/40 câu) thuộc mức độ Vận dụng – Vận dụng cao. Các câu thuộc phần các mức độ này chỉ thuộc chương trình Sinh học lớp 12, gồm các chương: cơ chế di truyền và biến dị, di truyền quần thể, sinh thái, tiến hóa, quy luật di truyền và di truyền người.

– Câu khó và cực khó: 4 câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng cao chiếm 10% đề thi. Các câu hỏi này thuộc các chương: quy luật di truyền và di truyền người, trong đó Quy luật di truyền chiếm 3 câu, Di truyền người chiếm 1 câu. Câu hỏi về Di truyền người không phải là câu chọn số đáp án đúng như đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. 3 câu hỏi về Quy luật di truyền có độ khó xấp xỉ đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nhận định chung:

Đề đảm bảo phạm vi kiến thức theo các công văn điều chỉnh của Bộ GD-ĐT, phổ điểm sẽ rơi vào mức 6, 7 điểm. Đề cũng đã có sự phân hóa nhất định ở các câu hỏi vận dụng, vận dụng cao để đảm bảo các trường đại học, cao đẳng có thể sử dụng kết quả để tuyển sinh đầu vào.

Đang làm bài thi