Nhận định và phân tích đề tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TOÁN KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Phạm vi đề thi

– Kiến thức sử dụng trong đề vẫn bao gồm 3 chuyên đề của lớp 11 và toàn bộ kiến thức lớp 12.

– Cấu trúc đề: giữ nguyên cấu trúc chính của đề thi THPTQG và Tốt nghiệp THPT những năm gần đây với tỉ lệ 10% câu hỏi lớp 11 và 90% câu hỏi lớp 12.

– Đặc biệt các nội dung câu hỏi thuộc lớp 11 không có thuộc mức độ Vận dụng, Vận dụng cao, đúng với tinh thần tinh giản do tình hình dịch bệnh năm 2020 ảnh hưởng đến vấn đề của học sinh khối 11.

Ma trận đề thi

Lớp
Chuyên đề
Cấp độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng Tỉ lệ %
Lớp 11
Tổ hợp – Xác xuất 1 1
10%
Cấp số cộng – Cấp số nhân 1
Hình không gian
(khoảng cách – góc – thiết diện)
2
Lớp 12
Hàm số 4 4 1 1
90%
Mũ – Logarit 3 3 1 1
Hình không gian
(bài toán thể tích)
2 1
Khối tròn xoay 2 1
Nguyên Hàm – Tích phân 2 3 1 1
Số phức 2 2 1 1
Hình học Oxyz 3 3 1 1
Tỉ lệ % 40% 36% 14% 10%

Phân tích chi tiết

Sự tương đồng về cấu trúc và nội dung của đề tham khảo so với đề thi các năm trước là một điều kiện thuận lợi để ôn tập cho các thí sinh năm nay.

– Các câu NB-TH (từ câu số 1 đến câu số 38) chiếm 76% các câu hỏi trong đề thi. Đây là những câu hỏi ở mức độ cơ bản. Học sinh chỉ cần nắm vững nền tảng kiến thức đã được học là có thể làm được.

– Các câu thuộc mức độ Vận dụng hầu như đều thuộc các dạng bài quen thuộc đã có phương pháp giải, thậm chí nhiều trường THPT cho học sinh thi thử nhiều lần, nên các bạn ôn chuyên đề tốt sẽ làm thuận lợi. Các dạng bài quen thuộc có thể kế đến như như: min-max hàm hợp, thể tích khối chóp, tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước. Trong số các câu hỏi thuộc mức độ vận dụng, có một số câu hỏi hay, có cho dữ kiện có sự khác biệt như: câu 40 (câu hỏi xác định số giá trị nguyên của y thỏa mãn điều kiện BPT mũ ); câu 41 (câu hỏi về tích phân có sự kết hợp giữa hàm phân nhánh và hàm ẩn), câu 44 (câu hỏi về khối tròn xoay kết hợp với các kiến thức lớp 10),…

– Với các câu Vận dụng cao: có độ khó và tính phân loại cao, đòi hỏi học sinh cần vận dụng nhiều kiến thức trong chuyên đề, các kiến thức liên chuyên đề,… Ví dụ như câu 46, học sinh không chỉ cần nắm được phương pháp tìm cực trị của hàm trị tuyệt đối mà còn cần các kiến thức, kĩ năng đọc bảng biến thiên, tìm cực trị của hàm hợp,… Hay như câu 50 là câu hỏi min-max kết hợp giữa khối tròn xoay, hình Oxyz.

Nhận định chung về toàn bộ đề thi

– Đề thi tham khảo kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán vẫn giữ nguyên cấu trúc với 10% kiến thức lớp 11 và 90% kiến thức lớp 12. Tuy nhiên, có sự dịch chuyển nhỏ trong tỉ lệ % về các cấp độ nhận thức do ảnh hưởng của dịch bệnh đến các học sinh khóa 2003.

– So với các đề thi năm trước đây, đề thi tham khảo 2021 có một số câu hỏi ở dạng mới, cách cho dữ kiện đề bài mới lạ.

– Đề vừa sức với học sinh, học sinh không khó để đạt mức 7 – 8 điểm. Tuy nhiên để đạt mức điểm 9 -10 đòi hỏi học sinh phải có các kinh nghiệm nhất định để tìm ra hướng tiếp cận đúng đắn; biết vận dụng kiến thức liên chuyên đề, liên lớp để giải quyết.

Đang làm bài thi