Nhận định và ma trận đề tham khảo lần 2 môn Vật Lí

I. Bảng ma trận

II. Nhận định chi tiết

– Đề thi gồm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút. Nội dung kiến thức thuộc chương trình Vật lí 11 và Vật lí 12, bao gồm:

+ 7 chuyên đề lớp 12: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và Sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử.

+ 4 chuyên đề lớp 11: Điện tích – Điện trường; Dòng điện không đổi; Từ trường; Mắt và các dụng cụ quang. 

– Tỉ lệ câu hỏi thuộc chương trình Vật lí 11 chiếm 10% tổng số câu hỏi của đề thi, chủ yếu rơi vào các cấp độ nhận biết và thông hiểu, không có câu hỏi thuộc cấp độ vân dụng và vận dụng cao.

– Tỉ lệ các câu hỏi nhận biết, thông hiểu chiếm 80%, vận dụng và vận dụng cao chiếm 20% tăng nhiếu so với năm 2019 phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp của Bộ.

– Tỉ lệ các câu hỏi lí thuyết chiếm 50%, các câu hỏi bài tập chiếm 50%. So với đề năm 2019  (30% lí thuyết) các câu hỏi lí thuyết tăng. 

– Câu trúc đề so với năm 2019 không có sự thay đổi về nội dung kiến thức bao phủ tuy nhiên trọng số của các chuyên đề có sự thay đổi. Các chuyên đề Dao động điều hòa, Sóng cơ và Dòng điện xoay chiều chiếm tỉ lệ lớn, các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao cũng tập trung ở các chuyên đề này. 

– So với đề năm 2019 mức độ đề tham khảo 2020 lần 2 các câu hỏi dễ hơn nhưng đề chưa có tính phân loại cao, chưa phân loại được các bạn giỏi, xuất sắc thông qua kết quả bài thi. Dẫn đến khó khăn cho các đại hoc top đầu trong việc tuyển sinh.

Nếu đề thi thật giữ nguyên mức độ như đề tham khảo lần 2, rất có thể tạo ra kịch bản “cơn mưa điểm 10” như năm 2017. Điểm chuẩn của các trường sẽ cao, 30, 31 điểm mới đỗ. Chính vì thế các em cần nỗ lực rất nhiều, và nhanh chóng luyện đề chuẩn ngay từ bây giờ. Đã có bộ đề chuẩn cấu trúc đề minh họa lần 2, luyện ngay nhé 2k2: link

Đang làm bài thi