Nhận định và ma trận đề tham khảo lần 2 môn Sinh học

I. Nhận định chung

– Mức độ: tăng độ khó hơn so với đề tham khảo lần 1

– Số câu hỏi lớp 11 tăng 5% so với các năm (6 câu thay vì 4 câu),

– Số câu phần sinh thái giảm 2 câu (7 giảm thành 5).

– Riêng phần cơ chế di truyền và biến dị:

+ 1 câu tính toán A, T, G, X trong cấu trúc gen mở mức độ vận dụng .

+ 1 câu hình vẽ giảm phân lớp 10 kết hợp với đột biến số lượng NST.

Với mức độ đề như vậy, số lượng học sinh đạt điểm trong khoảng 8 – 9 điểm sẽ nhiều. Khả năng các trường sẽ tăng khoảng 2- 3 điểm.

II. Ma trận chi tiết

Nếu đề thi thật giữ nguyên mức độ như đề tham khảo lần 2, rất có thể tạo ra kịch bản “cơn mưa điểm 10” như năm 2017. Điểm chuẩn của các trường sẽ cao, 30, 31 điểm mới đỗ. Chính vì thế các em cần nỗ lực rất nhiều, và nhanh chóng luyện đề chuẩn ngay từ bây giờ. Đã có bộ đề chuẩn cấu trúc đề minh họa lần 2, luyện ngay nhé 2k2: link

Đang làm bài thi