Nhận định và ma trận đề tham khảo lần 2 môn Anh.

        1. Ma trận Đề minh họa THPT quốc gia 2020 lần thứ 2 môn Anh

       2. Nhận định chi tiết Đề minh họa THPT quốc gia 2020 lần thứ 2 môn Anh

a. Cấu trúc đề thi
– Đề thi có 50 câu trắc nghiệm, bao gồm các kiến thức lớp 11 và 12: 10% lớp 11 + 90% lớp 12
– Sự phân chia cấp độ nhận thức nhớ – hiểu/ vận dụng/ vận dụng cao: 35 câu/10 câu/5 câu
b. Nội dung đề thi
Gồm 8 dạng bài quen thuộc:
– Ngữ âm
– Tìm lỗi sai
– Hoàn thành câu
– Chức năng giao tiếp
– Từ đồng nghĩa – trái nghĩa
– Câu đồng nghĩa – nối câu
– Hoàn thành đoạn văn
– Đọc hiểu
c. Phân tích từng dạng bài
1. Ngữ âm
a. Phát âm
– Một câu kiểm tra về quy tắc phát âm đuôi ‘s’ và một câu kiểm tra về nguyên âm.
– Đây là dạng bài học sinh hoàn toàn có thể đạt điểm tuyệt đối.
b. Trọng âm
– Kiểm tra cách đánh trọng âm của từ 2 và 3 âm tiết
– Đây là các từ quen thuộc và hầu như không có từ nào là bất quy tắc, đây cũng là phần học sinh dễ dàng vượt qua.

2. Từ đồng nghĩa – trái nghĩa
– Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa : kiểm tra các từ cơ bản, quen thuộc, xuất hiện trong SGK ; tuy nhiên câu 23 lại tìm từ trái nghĩa của
một thành ngữ nhưng dựa vào ngữ cảnh học sinh có thể đoán được.
3. Hoàn thành câu
– Tỉ lệ số câu hỏi ngữ pháp và từ vựng: 9/6
– Các hiện tượng ngữ pháp đã được học trong chương trình lớp 11 và 12 như : Câu điều kiện, câu hỏi đuôi, danh động từ, mệnh đề
quan hệ, thì hiện tại hoàn thành, mạo từ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, word formation. Các câu hỏi ở các chuyên đề này cũng
không gây khó khăn cho học sinh, thường ở mức độ dễ và trung bình.
– Từ vựng được kiểm tra dưới dạng : word choice, phrasal verb, collocation và idioms. Các câu đều có thể dựa vào nghĩa của từ để
đoán được trừ câu số 19 ở mức vận dụng cao khi kiểm tra một thành ngữ trong Tiếng Anh.
4. Chức năng giao tiếp
– Tình huống giao tiếp quen thuộc : Đáp lại một lời đề nghị và bày tỏ quan điểm cá nhân – đây là phần gỡ điểm cho học sinh.
5. Câu đồng nghĩa – nối câu
– Câu đồng nghĩa: kiểm tra 3 chủ đề ngữ pháp quen thuộc : câu gián tiếp, câu so sánh và động từ khuyết thiếu. Những câu hỏi ở
phần này ở mức độ trung bình, tuy nhiên độ nhiễu 4 phương án cao nên học sinh mất nhiều thời gian tư duy hơn.
– Nối câu: kiểm tra ngữ pháp về câu điều kiện và đảo ngữ – phần này cũng độ nhiễu 4 phương án cao nên học sinh mất nhiều thời
gian tư duy hơn.
6. Tìm lỗi sai
– Kiểm tra 3 kiến thức ngữ pháp: Sự hòa hợp chủ vị, cấu trúc song hành và word choice. Câu khó rơi vào word choice.
7. Điền từ
– Bài điền ở mức độ trung bình. Có 3 câu về word choice,1 câu về đại từ quan hệ, 1 câu về liên từ.
8. Đọc hiểu
– Gồm 2 bài đọc hiểu trong đó có 1 bài đọc hiểu 7 câu ở mức độ khó hơn để phân loại học sinh.

– Loại câu hỏi: 2 câu hỏi tiêu đề phù hợp nhất, 1 câu hỏi về đại từ thay thế, 4 câu về từ gần nghĩa, 3 câu hỏi về thông tin chi tiết, 2
câu suy luận.
– Các câu hỏi khó thường rơi vào câu hỏi về tiêu đề và suy luận.
– Không có câu hỏi quá khó, tuy nhiên có 1-2 câu có những phương án khó phân biệt, dễ gây nhầm lẫn.
NHẬN XÉT
– Cấu trúc: Có sự thay đổi với dạng bài trắc nghiệm hoàn thành câu: tăng 1 câu ngữ pháp kiểm tra về mạo từ và giảm 1 câu trong
bài đọc hiểu thứ 2
– Nội dung: Các đơn vị kiến thức được kiểm tra tương đương với đề tham khảo lần 1.
– Độ khó: Giảm số câu khó, nhưng chất liệu bài reading khó đọc hơn, độ nhiễu 4 phương án cao hơn như dạng tìm câu đồng nghĩa –
nối câu.
– Do đặc thù của môn Tiếng Anh không phân rõ ràng chương trình 11 và 12 nên học sinh vẫn phải nắm chắc các ngữ pháp cơ bản
trong Tiếng Anh và từ vựng trong SGK ; kèm theo đó là mở rộng vốn từ của mình.

Đã có bộ đề chuẩn cấu trúc đề minh họa lần 2, luyện ngay nhé 2k2 !!!!

 

Đang làm bài thi