Ngữ pháp trọng tâm ôn thi THPTQG 2020

Tổng hợp ngữ pháp trọng tâm ôn thi THPTQG 2020

Bài thi tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc Gia yêu cầu học sinh cần phải nắm chắc kiến thức ngữ pháp cơ bản cùng một vốn từ vựng dồi dào. Để bứt phá điểm cao trong kỳ thi THPT, học sinh cần trang bị thêm 1 số từ vựng. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập và hệ thống lại kiến thức tiếng Anh để chinh phục kỳ thi THPTQG trước mắt thật tự tin. Ôn Luyện gửi tới các bạn tổng hợp ngữ pháp trọng tâm ôn thi THPTQG 2020

 

Chuyên đề 1: Các thì trong tiếng Anh (Tense)

 1. Thì hiện tại đơn
 2. Thì hiện tại tiếp diễn
 3. Thì hiện tại hoàn thành
 4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 5. Thì quá khứ đơn 
 6. Thì quá khứ tiếp diễn 
 7. Thì quá khứ hoàn thành
 8. Thì  quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 9. Thì tương lai đơn
 10. Thì tương lai tiếp diễn 
 11. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Chuyên đề 2: Các dạng công thức của động từ(Gerund and infinitive)

 1. Gerund: V-ing
 2. To-infinitive

Chuyên đề 3: Động từ khiếm khuyết (Modal verbs)

 1. Can
 2. Could
 3. May – might
 4. Must
 5. Shall
 6. Should 
 7. Will
 8. Would
 9. Ought to

Chuyên đề 4: Các loại từ (Type of words)

 1. Nouns: Danh từ
 2. Pronouns: Đại từ
 3. Verbs: Động từ
 4. Adjective: Tính từ
 5. Adverb: Trạng từ
 6. Prepositions: Giới từ
 7. Conjunctions: Liên từ
 8. Interjections: Thán từ
 9. Articles: Mạo từ

Chuyên đề 5: So sánh trong tiếng Anh( Comparison)

Chuyên đề 6: Câu bị động (Passive Voice)

Chuyên đề 7: Câu gián tiếp (Reported Speech)

Chuyên đề 8: Câu giả định (Subjunctive)

Part A: Câu điều kiện 1,2,3 – Conditional Sentences 1,2,3

Part B: Câu điều ước –  WISH/ IF ONLY 

Chuyên đề 9: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject & Verb Agreent)

Chuyên đề 10: Cấu tạo từ (Word formation)

Chuyên đề 11: Đảo ngữ (Inversions)

Chuyên đề 12: Sự kết hợp từ (Collocations)

Chuyên đề 13: Mệnh đề (Clauses)

Chuyên đề 14: Ngữ Âm (Phonetics)

Chuyên đề 15: Đọc hiểu (Reading)

Trên đây là 15 chuyên đề trong ngữ pháp trọng tâm 2002 cần chú ý để chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG 2020. Đây sẽ là nguồn tham khảo thêm giúp các bạn củng cố kiến thức nhiều hơn vì có nguồn bài tập khác. Để đạt được điểm số cao trong kỳ thi THPT quốc gia thì chắc chắn các sĩ tử phải nắm chắc tất 15 chuyên đề này. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm đề cương ôn tập theo kiến thức tinh giản của bộ GD&ĐT tại đây

Đang làm bài thi