Ma trận và hướng ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học

Đề minh họa 2020 có cấu trúc và nội dung khác so với 2019. Teen 2k2 cùng xem ma trận và hướng dẫn ôn thi THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa để biết mình cần ôn những kiến thức nào nhé.

Ma trận đề tham khảo môn Hóa kỳ thi THPT Quốc Gia 2020

I. Ma trận đề thi

II. Phân tích chi tiết

1. Cấu trúc đề thi

Tỉ lệ câu hỏi lý thuyết/câu hỏi tính toán = 25 câu/15 câu.

Tỉ lệ câu hỏi nhận biết-thông hiểu/vận dụng/vận dụng cao = 28 câu/7 câu/5 câu.

2. Nội dung đề thi

Gồm các nội dung thuộc chuyên đề:

 1. Sự điện li
 2. Cacbon – Silic
 3. Nito-Photpho
 4. Hidrocacbon
 5. Đại cương về kim loại
 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất
 7. Sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất
 8. Tổng hợp hoá học vô cơ
 9. Este, lipit
 10. Amin, amino axit, protein
 11. Cacbohidrat
 12. Polime, vật liệu polime
 13. Tổng hợp nội dung hoá học hữu cơ

Số lượng câu hỏi tập trung chủ yếu ở các phần kiến thức :

– Este, lipit

– Amin, amino axit, protein

– Đại cương về kim loại

– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất

– Sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất

Về sự phân bổ kiến thức theo lớp:

– Lớp 10: Chiếm 0%

– Lớp 11:  Chiếm khoảng 15 %

– Lớp 12: Chiếm khoảng 85 %

Về độ khó, dễ trong từng chuyên đề:

Các chuyên đề có câu hỏi cực khó:

+ Este, lipit

+Amin, amino axit, protein

+ Đại cương về kim loại

– Các câu hỏi dễ nằm rải rác ở hầu hết các chuyên đề.

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

1. Cấu trúc đề thi tham khảo môn Hóa học năm 2020 :

– Giữ nguyên tỉ lệ số câu hỏi lý thuyết/bài tập so với đề thi THPT QG năm 2019.

– Tỉ lệ số câu hỏi thuộc lớp 11/số câu hỏi thuộc lớp 12 thay đổi không đáng kể.

– Độ khó giảm so với đề thi THPT QG năm 2019. Cụ thể, đề thi tham khảo môn Hóa học năm 2020 tăng số lượng câu hỏi ở mức độ nhận biết thông hiểu, giảm số lượng câu hỏi thiên về tính toán phức tạp ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.

2. Nội dung đề thi tham khảo môn Hóa học năm 2020 :

– Chứa nhiều nội dung thuộc kiến thức học kì I hơn so với đề thi THPT QG năm 2019.

– Không xuất hiện dạng bài mới, lạ trong đề thi.

3. Một vài điểm mới :

– Toàn bộ các câu hỏi cực khó (mức độ vận dụng cao) đều thuộc chương trình học kì I lớp 12.

– Số lượng câu hỏi thuộc dạng bài tổng hợp hóa vô cơ, hữu cơ giảm so với đề thi THPT QG năm 2019.

Trên đây là phân tích ma trận kiến thức trong đề thi tham khảo môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và một số lưu ý trong quá trình ôn thi. Teen 2k2 nên ôn luyện bám sát cấu trúc của đề minh họa 2020. Đặc biệt các em cần luyện bộ đề chuẩn cấu trúc.

> Xem ngay bộ đề chuẩn cấu trúc môn mới update tại đây

Chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Đang làm bài thi