Đề cương thi THPT quốc gia môn Hóa UPDATE sau khi đã tinh giảm

Đề cương nội dung thi UPDATE mới nhất MÔN HÓA sau khi đã tinh giảm theo công bố của bộ sẽ gồm 2 phần chính phần 1 HỆ THỐNG LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ( Gồm 17 chuyên đề) và phần 2 CÁC DẠNG TOÁN HÓA HỌC THƯỜNG GẶP gồm 19 chuyên đề chính.

Phần I. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
Chuyên đề 1. Este – lipit
Chuyên đề 2. Cacbohiđrat
Chuyên đề 3. Amin, amino axit và protein
Chuyên đề 4. Polime và vật liệu polime
Chuyên đề 5. Đại cương kim loại
Chuyên đề 6. Kim loại kiềm – kim loại kiềm thổ – nhôm
Chuyên đề 7. Sắt và một số kim loại quan trọng
Chú ý: Tinh giản phần + Hợp kim của sắt và Crom, hợp chất 
Chuyên đề 8. Phân biệt một số chất vô cơ
Chuyên đề 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
Chuyên đề 10. Đại cương hữu cơ
Chuyên đề 11. Hiđrocabon
Chú ý: Tinh giản phần stiren thuộc phần hiđrocacbon thơm
Chuyên đề 12. Ancol – phenol
Chuyên đề 13. Anđehit – axit cacboxylic
Chuyên đề 14. Sự điện li
Chuyên đề 15. Nitơ – photpho
Chuyên đề 16. Cacbon – silic
Chuyên đề 17. Tổng hợp

Phần II. CÁC DẠNG BÀI TOÁN HÓA HỌC THƯỜNG GẶP
Chuyên đề 1. Bài toán kim loại tác dụng với axit có tính oxi hóa
Chuyên đề 2. Bài toán kim loại tác dụng với axit loãng – nước
Chuyên đề 3. Bài toán kim loại tác dụng với muối
Chuyên đề 4. Bài toán hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với axit
Chuyên đề 5. Bài toán khử oxit kim loại, khử cacbon bằng hơi nước
Chuyên đề 6. Bài toán về nhôm và hợp chất của nhôm
Chú ý: Tinh giản bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion và ion tạo kết tủa rồi kết tủa tan trong dư.
Chuyên đề 7. Bài toán CO2, SO2, H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm
Chuyên đề 8. Tổng hợp vô cơ (pH, đồ thị)
Chuyên đề 9. Bài toán xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Chuyên đề 10. Bài toán xác định số đồng phân hợp chất hữu cơ
Chuyên đề 11. Bài toán phản ứng tách – cracking ankan
Chuyên đề 12. Bài tập về tính axit/bazơ của amin, amino axit
Chuyên đề 13. Bài toán về este và chất béo
Chuyên đề 14. Bài toán về phản ứng cộng của hiđrocacbon không no
Chuyên đề 15. Bài toán biện luận công thức muối amoni
Chuyên đề 16. Bài toán liên quan đến phản ứng của nhóm –CHO (anđehit)
Chuyên đề 17. Bài toán về peptit
Chuyên đề 18. Bài toán hiệu suất điều chế chất
Chuyên đề 19. Bài toán muối cacbonat tác dụng với axit

Đặc biệt chú ý lược bỏ những phần nội dung tinh giản, tập trung vào các phần kiến thức trọng tâm sẽ thi. Trên đây là đề cương môn Hóa mới và chuẩn nhất sau khi bộ công bố nội dung tinh giản. Chúc các sĩ tử 2k2 học tốt.

Xem thêm đề cương các môn khác: Tại đây

>> Chiến thuật TỔNG ÔN CẤP TỐC 60 ngày, toàn bộ lý thuyết + dạng bài CHẮC CHẮN THI: TẠI ĐÂY

Đang làm bài thi