Đề Cương Ôn Thi Môn Anh cho 2k2 theo kiến thức đã tinh giản

Bài thi tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc Gia yêu cầu học sinh cần phải nắm chắc kiến thức ngữ pháp cơ bản cùng một vốn từ vựng dồi dào. Để bứt phá điểm cao trong kỳ thi THPT, học sinh cần trang bị thêm 1 số từ vựng. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập và hệ thống lại kiến thức tiếng Anh để chinh phục kỳ thi THPTQG dựa trên phần kiến thức đã được tinh giản của Bộ GD&ĐT. Ôn Luyện xin gửi tới các bạn đề cương ôn thi môn Anh. Các bạn tham khảo nhé !

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

Bộ giáo dục và đào tạo vừa đưa ra chương trình học điều chỉnh, tuy nhiên với môn Tiếng Anh, phần lược bỏ chủ yếu nằm ở: Listening, writing, speaking và một số phần pronunciation nên về cơ bản không ảnh hưởng nhiều tới chương trình ôn thi THPT QG. Chúng ta vẫn cần đợi có đề minh họa để có kế hoạch ôn tập sát hơn.

Dưới đây là đề cương ôn tập các em nên tập trung nhé.

I. NGỮ PHÁP

1. Các thì trong Tiếng Anh

2. Động từ khuyết thiếu

3. Thể giả định

4. Câu bị động

5. Câu tường thuật

6. Câu hỏi đuôi

7. Danh động từ và động từ nguyên mẫu

8. Phân từ

9. Danh từ và từ hạn định

10. Mệnh đề quan hệ

11. Tính từ và trạng từ

12. Câu so sánh

13. Liên từ

14. Giới từ

15. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

16. Câu đảo ngữ

17. Mệnh đề danh từ

18. Từ loại

19. Mệnh đề trạng ngữ

II. TỪ VỰNG

A. Từ vựng theo chủ đề

1. Từ vựng chủ đề: Sức khỏe

2. Từ vựng chủ đề: Cộng đồng

3. Từ vựng chủ đề: Đa dạng văn hóa

4. Từ vựng chủ đề: Bảo vệ môi trường

5. Từ vựng chủ đề: Du lịch sinh thái

6. Từ vựng chủ đề: Tình nguyện

7. Từ vựng chủ đề: Sự nóng lên toàn cầu

8. Từ vựng chủ đề: Giáo dục

9. Từ vựng chủ đề: Tương lai

10. Từ vựng chủ đề: Lối sống lành mạnh

11. Từ vựng chủ đề: Đô thị hóa

12. Từ vựng chủ đề: Phong trào xanh

13. Từ vựng chủ đề: Phương tiện truyền thông

14. Từ vựng chủ đề: Các loài động, thực vật có nguy cơ

15. Từ vựng chủ đề: Trí tuệ nhân tạo/Công nghệ

B. Từ vựng theo dạng bài

1.Kiến thức phát âm, trọng âm

2.Các mẫu câu giao tiếp thường gặp

3.Idioms thường xuất hiện trong đề thi THPT QG

4.Các collocations thông dụng nhất

C. Bộ đề luyện chuẩn cấu trúc đề minh họa lần 2

Đề chuẩn cấu trúc môn Anh số 1: link

Đề chuẩn cấu trúc môn Anh số 2: link

Đề chuẩn cấu trúc môn Anh số 3: link

Đề chuẩn cấu trúc môn Anh số 4: link

Đề chuẩn cấu trúc môn Anh số 5: link

Đang làm bài thi