THI THỬ VÀO LỚP 10 HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Thời gian bắt đầu: 8h 12/07/2020

Đề thi bám sát kiến thức tinh giản 2020
Bấm giờ như thi thật – Cọ sát với hàng nghìn đối thủ ở Hà Nội
Tiếp xúc với nhiều dạng đề bài khó giúp tăng khả năng phản xạ

0 bạn đã làm bài thi

Bắt đầu thi sau

Ngày
Giờ
Phút
Giây
Đang làm bài thi